Festyn ludowy w Bacikach Bliższych

Powiększ obraz

Drodzy sympatycy kultury białoruskiej z powiatu siemiatyckiego i nie tylko! Już w najbliższą niedzielę, 17 lipca o 15.00, widzimy się na festynie ludowym w Bacikach Bliższych. Wśród wykonawców takie znane i lubiane zespoły jak: Siostry Ostapczuk, Czyżowianie, Omorfos, Czerwone Szpilki, Rodny Kut, Lailand, As.

W imieniu Wójta Gminy Siemiatycze, organizatorów Dni Bacik, a także własnym, serdecznie zapraszamy. Nie może tam Was zabraknąć!

Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

A tak było w Bacikach w latach poprzednich.

Дарагія сімпатыкі беларускай культуры з Сямятыцкага павета і не толькі! Ужо ў бліжэйшую нядзелю, 17 ліпеня ў 15.00, мы бачымся на народным фэсце ў Баціках-Бліжэйшых. Сярод выканаўцаў такія вядомыя і любімыя ансамблі як: Сёстры Астапчук, Чыжавяне, Аморфас, Чырвоныя Шпількі, Родны Кут, Лайланд, Ас.

Ад імя Войта Гміны Сямятычы, арганізатараў Дзён Бацікаў, а таксама ўласнага імя, сардэчна запрашаем. Не можа Вас там не быць!

Мерапрыемства дафінансаванае са сродкаў Міністра ўнутраных спраў і адміністрацыі.

А так было ў Баціках у мінулых гадах.